Naturtur til nyslynget å-løb

GJERN Der står både natur og kulturhistorie på programmet, når Gjern Natur inviterer tirsdag aften den 22. maj på tur til Lille Mølle ved Gjern i forlængelse af, at Silkeborg Kommune i vinterens løb har færdiggjort en omlægning af Dalby Bæk ved møllen, så et gammelt vandfald er ændret til en genslyngning af bækken.

Om selve vandløbsreguleringen vil biolog Anders Isberg Åberg fra teknik- og miljø hos Silkeborg Kommune fortælle. Baggrunden for genslyngningen er, at det tidligere vandfald i form af et trappestyrt var så kraftigt, at det var umuligt for ørreder og andre fisk at vandre op i bækken, og dermed var det også umuligt for gydende fisk at komme op i systemet.

Genslyngningen er foretaget over et forholdsvis kort areal, og det har også i sig selv et ret kraftigt fald. Genslyngningen forbedrer de fysiske forhold i vandløbet og der igennem den økologiske tilstand, og det er samtidig del af projektet med at få gydende fisk op i Gjern Å-systemet samt i hele Gudenå-systemet, herunder på sigt at få gydende laks - når altså problematikken omkring Tange Sø og Tange Værket bliver løst.

Projektet har blandt andet kunnet lade sig gøre med velvilje fra ejendommens ejer, og så fordi Lille Mølle ikke længere er i brug. Her vil Linda og Karl Sørensen fortælle historien bag Lille Mølle, der var en af møllerne langs Dalby Bæk. Der har ligget mølle ved Lille Mølle siden 1600-tallet, oprindelig kaldet Skandrup Mølle. I 1811 brændte møllen næsten til grunden, en tidligere ansat mølledreng blev senere henrettet for ildspåsættelse.

Det stuehus, der blev opført efter branden stod indtil for forholdvis få år siden. Selve møllehuset var antageligt ældre og undgik branden, men er nu fjernet.