Fra poesi til billeder på Silkeborg Bad

Gordon Fazakerleys »Södergranserie« udstilles på Kunstcentret Silkeborg Bad

ANMELDELSE Gordon Fazakerley er engelsk-dansk billedkunstner, der igennem en årrække var tilknyttet Jørgen Nash´ Drakabygget og den internationale situationistbevægelse, og hvis kunst derfor er beslægtet med den spontane ekspressive abstrakte kunst, der opstod i kølvandet på cobrabevægelsen. Hans sidste kunstneriske projekt før hans død i 2011 udsprang af en fascination af den finske digter Edith Södergrans (1892-1923) poesi. Han malede en lang række store malerier alle i samme vandrette format med disse digte som inspiration, og den aktuelle udstilling på Silkeborg Bad viser 27 af disse billeder. Derudover rummer udstillingen en lang række malerier, tegninger med mere fra Gordon Fazakerleys lange karriere.

Södergranserien adskiller sig en hel del fra Fazakerleys tidligere produktion, selv om de trods alt stadig vedkender sig det ekspressive billedsprog.

Relationer til naturen
Disse store billeder er i højere grad stemningsprægede flere steder med tydelig relation også til naturen. For at forstå og fornemme koblingen mellem Fazakerleys billeder og Södergrans digte er det en fordel at have det til udstillingen fremstillede fine katalog med sig rundt. Her er en række af Södergrans digte med så man selv kan danne sig et indtryk af forbindelsen mellem poesi og billeder.

Fazakerleys billeder kan dog også sagtens stå alene og opleves umiddelbart i al deres spontane farvekraft. De er alle omhyggeligt gennemarbejdet lag på lag ofte med et næsten helt pointilistisk billedsprog. De bedste af billederne er efter min mening de billeder, hvor Fazakerley ikke helt drukner i farvernes kaos, men hvor strammere billedkompositioner og former giver et modspil til farvekraften.