Silkeborg får tusindvis af kroner til sommerfugleprojekt

Søren Nielsen 

Et nyt projekt skal sikre, at truede sommerfugle får bedre forhold for at overleve

GJERN Silkeborg Kommune sætter nu gang i et nyt projekt, der skal skabe bedre leveforhold for flere truede sommerfugle i Gjern Bakker.

Det sker, fordi kommunen netop har vundet prisen »Danmarks bedste sommerfugleprojekt« i skarp konkurrence med 29 andre kommuner.

Med titlen følger en præmie på 100.000 kroner til at føre projektet ud i livet.

Gjern Bakker er udvalgt som projektområde, da området indeholder et rigt insektliv med flere sjældne arter. Her er blandt andet registreret seks såkaldte rødlistede sommerfugle.

Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet, i fare for at forsvinde eller sjældne.

Overrækkelse af pris og officiel start på projektet sker tirsdag den 22. maj, hvor formanden for klima- og miljøudvalget, Claus Løwe Klostergård (AL), modtager prisen af Danmarks Naturfredningsforening og Ans-virksomheden A. Vogel, der producerer natur naturmedicin.

I samme ombæring tages det første »spadestik« til projektet ved at fælde de første træer i området.

Gode vilkår for sommerfugle kræver nemlig sol og åbne marker.