Silkeborg anerkendes for grøn energi

Søren Nielsen 

Ny rapport kalder solvarmeanlægget på Sejlig Hede et stærkt eksempel på den grønne omstilling

SILKEBORG Realdania og Sustainia udgiver i dag en ny rapport, hvor 100 af de bedste klimaløsninger fra kommuner over hele landet er samlet.

En af de løsninger, som fremhæves, er solvarmeanlægget på Sejling Hede, der i 2016 blev etableret af Silkeborg Varme.

Solvarmeanlægget på Sejling Hede er på sine knap 157.000 kvadratmeter ikke mindre end verdens største af sin slags. Det forventes at anlægget hvert år kan levere energi, der svarer til op mod 4.400 parcelhuses årlige varmeforbrug.

Silkeborg Kommune har en målsætning om at varmeforsyningen skal være helt CO2-neutral i 2030. Silkeborg Varmes solvarmeanlæg på Sejling Hede er et vigtigt skridt i den retning, og allerede ved udgangen af 2017, kun et år efter solvarmeanlægget blev taget i brug, har anlægget reduceret Silkeborg Varmes CO2-udledning med 46 pct.

Det forventes at solvarmeanlægget i hele sin levetid kommer til at sikre en samlet CO2-reduktion på knap 400.000 tons, fordi solvarmeproduktionen erstatter naturgas.