Hollandsk happening, ja’dak-fest og digitale skærme i Buskelund

Jakob Munk Schmidt 

Tre lokale projekter fik penge fra bankfond

SILKEBORG Danske Bank Fonden i Silkeborg har uddelt penge, og følgende gode formål i ansøgerfeltet blev denne gang tilgodeset med penge:

ØBG fik en donation til infoskærme i den kommende, nye hal ved Buskelundskolen, hvor foreningen selv er ved at rejse midler til de ting, som ikke udgør den rene, rå hal.

Ja’dak i Silkeborg er en kulturforening for unge med betydelig og varig nedsat funktionsnedsættelse. Foreningen fik en donation, så de kan afholde en oplevelsesdag i sommerferien for de unge. Målet er blandt andet at kunne hyre en tryllekunstner som Jesper Grønkjær.

Kunstcentret Silkeborg Bad fik en donation på vegne af et ansøgerfelt bestående af KK44 Silkeborg, Vestre Kirkegaard, Foreningen for Kirkegårdskultur samt Silkeborg og Mariehøj sogne. Her er planen at lave en kulturel/spirituel happening på Vestre Kirkegård under ledelse af den hollandske billedkunstner Ida van der Lee. Det kommer til at ske i november i forbindelse med KK44-festivalend