Flere læser de lokale dagblade

Både Midtjyllands Avis og søsteravisen Herning Folkeblad kan notere stigende læsertal

SILKEBORG Rygterne om papiravisens snarlige død er stærkt overdrevne.

De har egentlig floreret flittigt siden årtusindskiftet, men vi er som lokale nyhedsformidlere og kulturbærere tilsyneladende svære at klemme livet ud af, og målt på de seneste læsertal for vinterhalvåret 2017-18, så ser det lovende ud.

Den Midtjyllands Avis, som sendes på gaden i dag, er således steget fra 22.000 læsere i vinterhalvåret 2016/17 til 29.000 læsere i vinterhalvåret 2017/18. For Herning Folkeblad er der tale om en stigning i læsertallet fra 33.000 til i dag 35.000. I procenter stiger MJA 32 procent, mens Herning Folkeblads læserskare vokser med seks procent.

Konstruktive
- Jeg tager det som udtryk for, at lokalområderne kvitterer for de redaktionelle linjer, der praktiseres på Midtjyllands Avis og Herning Folkeblad, hvor vi hver dag bestræber os på at være konstruktive og fokusere på alt det, der lykkes, men hvor vi også husker at forholde os kritiske til de emner, der optager læserne og definerer deres hverdag, siger Alex Nielsen, administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør i Mediehusene Midtjylland, der foruden Midtjyllands Avis og Herning Folkeblad også tæller Ikast Avis.

- Både de aktuelle læsertal og også abonnementstallene viser, at vi har en stor og loyal opbakning i de lokalområder, hvor vi kommer hver dag, supplerer Alex Nielsen.

Gransker man tallene nøjere, er det bemærkelsesværdigt, at Herning Folkeblad målt på læsertal i dag er større end den traditionsrige regionalavis Aarhus Stiftstidende.

Chefredaktør Hans Krabbe glæder sig over, at både Silkeborg by og omegnsbyerne sætter stor pris på dækningen af de lokale forhold fra det lokale dagblad. Fokuseringen på de lokale politiske forhold, sport, kultur og erhverv suppleret med de mange gode historier med lokale mennesker i centrum har vist sig at være korrekt.

- Så den udvikling fortsætter vi på Midtjyllands Avis, siger Hans Krabbe.

Også stærke digitalt
Det er ikke kun på print, at tallene aktuelt ser positive ud for koncernen. Også digitalt er der fremgang.

- Maj var med VM i ishockey, et dansk mesterskab til FC Midtjylland, Herning Rocker, Hede Rytmer i Silkeborg, SIF i en pokalfinale og BSV i kamp om det danske mesterskab en meget stærk måned med tilsamen små 200.000 unikke brugere og knap fire millioner sidevisninger på de to dagblade, hvor antallet af brugere af e-avisen konstant stiger, og hvor også antallet af digitale abonnenter er i en god udvikling, forklarer Alex Nielsen.

- Jeg tror, at det skyldes, at den lokale forankring betyder meget for borgerne og kommer til at betyde endnu mere i fremtiden. Vi bombarderes med informationer om nyt fra overalt i verden. Men noget af det vigtigste for os er at vide noget om det, vi kan overskue - nemlig der hvor vi bor, mener Alex Nielsen.