Bål til sankthans er reddet: Myndigheder dropper forbud mod afbrænding

Søren Nielsen 

Nu ophæver brandberedskabet i Silkeborg Kommune forbuddet mod afbrænding. Det samme gør man i Viborg. Årsagen er de store regnmængder i weekenden

SILKEBORG Midtjysk Brand & Redning ophæver med øjeblikkelig virkning det afbrændingsforbud, der blev udstedt for Silkeborg og Viborg kommuner den 5. juni 2018.

Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr, som har medført en væsentlig forbedring i tørkeindekset for de to kommuners område. Ligeledes har der de seneste dage ikke været udrykninger til naturbrande i de to kommuner.

Midtjysk Brand & Redning vil fortsat følge udviklingen og er klar til at indføre afbrændingsforbud igen, hvis det skulle blive nødvendigt, oplyser beredskabet i en pressemeddelelse.

Der opfordres fortsat til generel forsigtighed og omtanke, ikke mindst i forhold til ukrudtsbrænderne, der er årsag til særligt mange brande i sommerhalvåret.

Særligt ved sankthans
I forhold til de kommende bål til sankthans gælder følgende afstandskrav:

• 30 meter fra bygninger med hårdt tag.

• 60 meter fra letantændelige markafgrøder.

• 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Sørg derudover for at iagttage disse forholdsregler:

• Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet

• Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.

• Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.

• Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet - skån heksen denne gang.

• Hav slukningsmidler klar i nærheden af bålet.

Der er afbrændingsforbud i 68 ud af 98 kommuner som følge sommerens vejr med meget tørke og varme.

Mens Silkeborg og Viborg i dag afblæste afbrændingsforbud, så blev der fra tirsdag morgen indført afbrændingsforbud i Ballerup, Herlev, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk.