Silkeborg ryger ud af top 10 i erhvervsundersøgelse

Jakob Munk Schmidt 

Dansk Byggeris måling placerer denne gang Silkeborg som nummer 15 i Danmark. Fremgang for Favrskov, Skanderborg og Ikast-Brande

SILKEBORG Silkeborg Kommune bliver i toppen, men det lykkedes ikke at fastholde 2017’s fornemme sjetteplads i Dansk Byggeris måling af 98 kommuners erhvervsvenlighed.

I 2018-undersøgelsen går Silkeborg ni pladser tilbage til en placering som nummer 15 - og overhales dermed af Favrskov Kommune, der rykker frem fra tiendepladsen i 2017 til en aktuel syvendeplads.

Dansk Byggeri peger på et par årsager til Silkeborg Kommunes tilbagegang.

Det handler om, at kommunen har hævet administrationsgebyret på erhvervsaffald samt indførelse af arbejdsklausuler. Organisationen mener nemlig ikke, det er nødvendigt med denne type klausuler.

Silkeborg Kommune får dog også lidt ros fra Dansk Byggeri.

- Som et plus tæller, at Silkeborgs bygge- og anlægsinvesteringer pr. indbygger er steget. Kommunens tilbagegang skyldes også, at andre kommuner har forbedret sig tilsvarende mere og dermed har overhalet Silkeborg på listen, skriver Dansk Byggeri om Silkeborg Kommune.

Hos områdets øvrige kommuner er for alvor fremgang at spore i Skanderborg, som stryger frem fra nummer 44 i 2017 til nummer 18 i år.

Viborg Kommune forbliver uændret på 17. pladsen, mens Ikast-Brande Kommune bevæger sig ni pladser frem til 40.-pladsen.

I 2017 var Ikast-Brande nede som nummer 49.

Michael Ancher er formand for Dansk Byggeri Østjylland. Han udtrykker tilfredshed med udviklingen i området.

- Kommunerne ligger rigtig flot placeret med fire i top 20, og samlet set har de fem kommuner haft fremgang. Skanderborg er gået rigtig meget frem. Jeg er glad for at se, at kommunerne prioriterer erhvervslivet, for det er med til at sikre lokale arbejdspladser og indtægter til kommunekassen. Jeg er sikker på, at kommunerne vil fortsætte den gode indsats, så de også næste år ligger flot placeret, siger Michael Ancher, tømrermester i familievirksomheden E. Anker & Søn A/S i Åbyhøj.

Senere i 2018 venter resultatet af endnu en årlig undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed: »Lokalt Erhvervsklima«, som DI står bag.

Begrundelserne
Skanderborg Kommune:

Kommunen har vedtaget en langsigtet strategi for udbud.

Kommunen har sænket gebyret på aflevering af erhvervsaffald.

Der er større befolknings- og virksomhedstilvækst i kommunen.

Kommunen er dog også gået tilbage:

Færre tekniske driftsopgaver bliver udliciteret.

Kommunen har hævet administrationsgebyret på erhvervsaffald.

Favrskov Kommune:

Kommunen har vedtaget en politik om AB92, der er byggeriets juridiske aftalegrundlag. I Favrskov Kommune benyttes den nu så vidt muligt uden afvigelser.

Dog er der en mindre positiv udvikling på andre områder:

Kommunen fører ikke planlagt tilsyn ved brug af arbejdsklausuler.

Kommunen får færre nye ledige i arbejde.

Kommunen er udfordret på byggesagsbehandlingstiden.

Ikast-Brande Kommune:

Kommunen har hævet bagatelgrænsen for, hvornår virksomheden skal stille økonomisk garanti ved bygge- og anlægsprojekter, til 1.000.000 kroner.

Kommunen har sænket administrationsgebyret på erhvervsaffald.

Kommunen har vedtaget en langsigtet strategi for sin udbudspolitik.

Viborg Kommune:

Kommunen udliciterer flere tekniske driftsopgaver.

Kommunen har sænket administrationsgebyret på erhvervsaffald.

Samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder er forbedret. Kommunen indgår nu som bindeled.

Kommunen fører ikke planlagt tilsyn med arbejdsklausuler.

Kommunen har vedtaget en politik om AB 92, som er byggeriets juridiske aftalegrundlag. I Viborg benyttes den med en række afvigelser.