Få overblikket: Nye køreplaner til gavn for elever i Silkeborg

Pia Egeberg 

Nye lokal- og regionalbusændringer træder i kraft 1. juli. Og en del busruter i Silkeborg er ændret til gavn for elever på blandt andet ungdomsuddannelserne

SILKEBORG Midttrafik, i samarbejde med Silkeborg Kommune, har lyttet til Silkeborgs ungdomsuddannelser og forbedret køreplanerne for nogle lokaler busruter i kommunen. De nye kørerplaner, der træder i kraft 1. juli, er i højere grad koordineret med ringetiderne på ungdomsuddannelserne i kommunen. Nogle af ændringerne kommer sågar også folkeskoleelever til gode.

Udover at køreplanerne er bedre tilpasset ringetiderne, er der også ved nogle ruter indsat ekstra busser for eksempel om morgenen. Og nogle af forbedringerne gør også, at for eksempel elever fra Kjellerup, der rejser til Silkeborg om morgenen, skal af sted 20 minutter senere.

Ifølge en pressemeddelelse fra Midttrafik sikrer de nye køreplaner en hurtigere rejse for eleverne fra flere lokalområder. Se ændringerne herunder.

Lokalruterne Skægkær/Kragelund/Lemming
Elever til ungdomsuddannelserne fra Frederiksdal, Kragelund og Øster Bording får kortere rejsetid og bedre tilpasset afgange. Elever fra Frederiksdal får derudover et busskifte mindre. Der indsættes en ny afgang til Lemming/Nisset om eftermiddagen og én afgang ændres.

Rute 801
Ruten, Kjellerup/Vium/Hvam, udvides med én morgenafgang med forbindelse med rute 60 mod Silkeborg.

Rute 804
Ruten, Kjellerup/Sjørslev/Demstrup, udvides på en morgenafgang til at betjene Aunsbjerg og Duelund. Ruten er ensrettet og køretiderne ændret for at sikre bedre betjening af folkeskoleelever.

Rute 805 og 806
Her er afgangstiderne ændret for ruterne for at sikre bedre betjening af folkeskoleelever og forbindelse med rute 73.

Rute 60
Rute 60, Viborg/Kjellerup/Silkeborg, til Silkeborg Gymnasium fra Kjellerup klokken 07.04 rykkes til 20 minutter senere, så den er tilpasset ringetiden.

Rute 215
Afgangen fra Vejle mod Silkeborg klokken 06.16 rykkes til 06.06 og fortsætter til College360/Teknisk Skole. På denne afgang er der indsat en ekstra bus fra Bryrup, der fortsætter til Silkeborg Gymnasium.

Yderligere er ture via Galten/Skovby på rute 952x flyttet til en selvstændig køreplanrute 913x. Formålet er at gøre køreplanen mere overskuelig, så folk vælger den rigtige bus.

De ændrede køreplaner træder i kraft 1. juli og kan allerede nu ses på midttrafik.dk.