Nu må der igen ikke brændes af i Silkeborg Kommune

Søren Nielsen 

Beredskabet i Silkeborg og Viborg Kommuner har genindført afbrændingsforbuddet efter de seneste dages tørke

SILKEBORG Nu er det igen forbudt at lave åben ild i naturen. Det oplyser Midtjysk Brand & Redning i en pressemeddelelse.

Forbuddet gælder fra mandag den 2. juli fra klokken 17.00 og frem til, at det igen ophæves.

Det koster bøder, hvis man bliver taget i fx at tænde bål i naturen.

- Der er nu historisk tørt, og brandfaren nærmer sig det ekstreme. Vi har de seneste dage oplevet flere naturbrande som en direkte konsekvens af den meget tørre vegetation. Der udstedes derfor afbrændingsforbud, skriver beredskabet i en meddelelse.

Forbuddet gælder afbrænding af:

Haveaffald

Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

Affald fra skovbrug

Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv

Bål, herunder brug af bålfade

Brug af kulgrill, herunder engangsgrill

Brug af åben ild herunder gasgrill og kulgrill på offentlige naturområder med vegetation

Enhver brug af ukrudtsbrænder

Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående.

Brug af gasgrill, trangia og lign. på fast og ikke-brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, camping, feriecentre og restauranter.

Ingen dispensationer

Der gives ikke dispensationer fra ovenstående forbud.

Vær forsigtig
Vi opfordrer desuden til almindelig forsigtighed:

Parker aldrig bilen i højt græs. (katalysatoren kan antænde brand)

Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen

Efterlad aldrig flasker mv. i naturen. (virker som brændglas og kan antænde en brand)

Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug).

Midtjysk Brand & Redning følger situationen og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt. Information om dette vil blive offentliggjort på Viborg og Silkeborg kommuners hjemmesider.