Gjern-vandretur ved Hammel

GJERN Gjern Naturs næste arrangement er onsdag den 18. juli, hvor der bydes på en vandretur i Frijsenborgskovene, hvor Jens Knudsen vil vise rundt og fortælle historier og anekdoter.

Turen går gennem en del af Granslev Ådal, hvor vandløbet udspringer ved det lokale vandskel længere mod vest. Skoven heromkring rummer betydelige både biologiske og geologiske naturværdier, her er naturlige kildevæld og et kuperet terræn med meget varierende jordbundsforhold med deraf følgende varierende planteliv. Dele af skoven omkring Pøt Mølle er muligvis oprindelig skov fra istidens afslutning, hvilket ikke er så almindeligt i Danmark.

Ådalen er en tunneldal skabt af smeltende ismasser i sidste istid, dalen er rig på insekter.

Man kommer for eksempel forbi Marsk Stigs Kilde, der skulle have fået dette navn, fordi den formodede kongemorder i 1286 skulle have holdt rast her på vej fra Finderup Lade. Desuden forbi Stenbæk sø, der er en okkeropsamlingssø og i nærheden af Frijsendal med den gamle malkestald i engen, nu jagthytte.

Der bliver desuden mulighed for at komme op på et eller flere udsigtspunkter, afhængig af vejrforhold. Turen starter ved Pøt Mølles p-plads.

Turen er ret kuperet, så den er ikke egnet for dårligt gående. Turen slutter med indtagelse af egen medbragt kaffe ved udgangspunktet.