Mystisk skadedyr med »strithorn« landede hos midtjysk virksomhed

Søren Nielsen 

Det vrimlede ud med »sorte biller med strithorn«. Det fik modtageren til at kontakte Landbrugsstyrelsen, som kunne opklare sagen

MIDTJYLLAND Det var noget af et syn, som mødte medarbejderne på en midtjyske virksomhed, da de den 20. juni modtog en palle med motorer fra Kina.

Indpakket i pallens emballage var der nemlig nogle »sorte biller med strithorn«. Sådan beskrev virksomheden det i hvert fald, da den korrekte valgte at kontakte Landbrugsstyrelsen omkring det mærkværdige dyrefund.

Det viste sig at være den japanske fyrrebuk, som kan gøre stor skade på danske fyrretræer.

- Den japanske fyrrebuk kan bære nogle meget skadelige små rundorme med sig – fyrrevednematoder – som kan lægge områder af fyrreskove øde, hvis de får lov. Heldigvis fik vi med det samme isoleret billerne og destrueret pallerne, takket være den hurtige reaktion og et godt samarbejde med importøren, siger enhedschef Kristine Riskær fra Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den japanske fyrrebuk er en såkaldt karantæneskadegører.

Det vil sige, at den er så skadelig for dansk og europæisk natur, at den skal udryddes, med det samme den opdages. Det er netop på grund af planteskadegørere som den, at træemballage som paller og kasser skal behandles med varme eller gas og mærkes med det internationale mærke ISPM 15, før det kommer ind i EU.

Desværre oplever Landbrugsstyrelsen flere og flere eksempler på, at træemballagen ikke altid er behandlet korrekt, selvom mærket ser rigtigt ud.

- Det er ikke første gang i år, at vi finder skadedyr i mærket træemballage her i Danmark, og vi kan se, at der er et stort problem på EU-plan med træemballage, der ikke lever op til reglerne. Derfor opfordrer vi alle importører, speditører og andre, der håndterer paller og trækasser fra tredjelande til at være ekstra opmærksomme på spor efter skadegørere. Også selvom mærkningen ser rigtig ud, siger Kristine Riskær, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen har ikke ønsket at oplyse navnet på den virksomhed, der modtog pallerne med den japanske fyrrebuk.