Foto: Jakob Stigsen Andersen

To brandalarmer gik i gang i Silkeborg – men der var ingen ild

SILKEBORG To gange onsdag rykkede Midtjysk Brand & Redning ud til brandalarmer, der var gået i gang. Men det viste sig hurtigt, at der ikke var nogen egentlig brand.

Klokken 13.33 rykkede mandskabet ud til en brandalarm på Silkeborg Kraftvarmeværk på Kejlstrup Tværvej i Silkeborg. Her var alarmen gået i et ventilationsrum, fordi ventilationen var gået ud, og derfor blev der meget varmt i rummet.

Klokken 15.06 var det så en alarm hos JN Data på Frichsvej, der gik.

Her var et rør sprunget i en varmepumpe, der stod i kælderen. Derfor kom der varm olie ud fra røret, som forårsagede en masse røg.