Avis og Jyske Bank TV dækker golfturnering i fællesskab

Hans Krabbe 

Midtjyllands Avis og bankens tv-station går sammen om at sikre den bedst mulige dækning af Made in Denmark

SILKEBORG - Ambitionen er klar: Vi skal i fællesskab sørge for at lave så god og tæt en dækning af Made in Denmark, at arrangørerne aldrig kommer i tvivl om, at turneringen skal vende tilbage til Silkeborg.

Der er ingen uld i mund hos hverken afdelingsdirektør og ansvarlig for kommunikationsafdelingen i Jyske Bank, Lasse Høgfeldt, eller nyhedsredatør Brian Holst, Midtjyllands Avis, når de skal forklare, hvorfor den store bank og det lokale mediehus forener de redaktionelle kræfter i dækningen af den største sportsbegivenhed i Silkeborg til dato.

- Made in Denmark er en gave til et Silkeborg i en god udvikling. Silkeborg har ikke tradition for events i den størrelsesorden. Desto vigtigere er det at vise, at byen og egnen kan løfte den slags, og det gør vi gerne i fællesskab. Det er til gavn for alle, at Made in Denmark i Silkeborg bliver en succes, og at vi får spredt den gode historie, lyder det fra Høgfeldt og Holst.

Fælles redaktion på banen
De to var sammen med andre kolleger samlet midt på ugen for at planlægge samarbejdet, der er nyt for begge parter. Men som sagtens kan gentages en anden gang.

- Vi har faktisk allerede prøvet at arbejde sammen, nemlig i forbindelse med avisens og bankens høring om flere højhuse i Silkeborg. Så vi kender godt hinanden og vores respektive kompetencer, og vi glæder os faktisk til at dække golfturneringen sammen med kolleger, vi ikke sparrer med i dagligdagen, siger Lasse Høgfeldt.

Som stor sponsor får Jyske Bank en central placering på banen i Resenbro, hvor Jyske Bank TV og Midtjyllands Avis etablerer fælles redaktion i en container midt på anlægget. Nyhedsredaktør Brian Holst, der sammen med onlineredaktør Søren Nielsen bliver avisens journalistiske tovholdere, glæder sig til samarbejdet.

- Vi er to forskellige medier, men vi understøtter hinanden fint. Vi er det hurtige nyhedsmedie, der konstant har deadline på nettet og samler stof sammen til printavisen, mens Jyske Bank TV har tv-kompetencerne. De kan bruge vores stof på deres platforme, og vi får stor gavn af deres tv-indslag på mja.dk, forklarer Brian Holst.

Husker professionalismen
Selv om de to medier nu går hånd i hånd i bestræbelserne på at udbrede fortællingen om den internationale turnering i Silkeborg, så bliver armslængde-princippet og integriteten ikke parkeret i kantinen.

- Vi håber alle, at turneringen går godt, og at Silkeborg kommer til at fremstå som den bedste udgave af sig selv for omverdenen. Men vi dækker naturligvis også de problemer, der måtte opstå under turneringen. Går trafikken eksempelvis helt i hårdknude, fordi tilskuerne strømmer til, så er det naturligvis noget, vi tager op. Vi understøtter arrangementet, men vi bliver ikke ukritisk klubblad eller tv-station for hverken Silkeborg Ry Golfklub eller Europa Touren, understreger Brian Holst.