Svage finansmarkeder giver Jyske Bank et hak i tuden

Bankforretningen kører upåklageligt for Jyske Bank, men tab på værdipapirer og regnskabsteknik koster dyrt

ERHVERV Jyske Banks resultat faldt i første halvår 2018 sammenlignet med året før. Det er dog ikke, fordi det går dårligt for Jyske Banks bankdrift. Ændrede regnskabsregler og uro på finansmarkederne er synderen.

Det viser regnskabet for første halvår, der netop er offentliggjort.

- Der har været udlånsvækst inden for såvel bank som realkredit og leasing i første halvår 2018.

- På bankområdet er det især erhvervssegmentet, der er i fremgang, mens der på realkreditområdet ses vækst både inden for privat- og erhvervssegmentet, skriver administrerende direktør Anders Dam i regnskabet.

Det viser da også fremgang, både når det kommer til renteindtægter og indtægter fra gebyrer og provisioner. Nettoresultatet faldt dog til 1,4 milliarder kroner, små 200 millioner kroner mindre end i samme periode sidste år.

Den største synder her er posten kursreguleringer, der dækker over udsving i bankens beholdning af værdipapirer som aktier og obligationer.

Den bød på et tab på 106 millioner kroner i første halvår mod et gedigent plus på 443 millioner kroner i samme periode sidste år.

- I 2017 skete der en væsentlig indsnævring af kreditspænd på danske realkreditobligationer, der påvirkede kursreguleringerne på obligationsporteføljer – både handels- og likviditetsporteføljen positivt, skriver Jyske Bank.

Også posten for nedskrivninger på udlån - penge, der enten er tabt eller skal lægges til side til tab - var en streg i regningen. Jyske Bank måtte sætte 335 millioner kroner af på den konto efter sidste år at kunne tilbageføre 120 millioner kroner.

Det store udsving er dog forsaget af nye regnskabsregler, der har ændret betingelserne for, hvor tab på udlån skal bogføres.

Sommerens tørke har heller ikke været en fest, men det vil første ramme senere for Jyske Bank, der har mange kunder i landbruget.

/ritzau/