Chokmelding fra BSV: Så stort er underskuddet

Peter A. Sørensen 

For første gang i klubbens historie er bundlinjen negativ

HÅNDBOLD Bjerringbro-Silkeborg kom ud af det netop overståede regnskabsår med et minus på fem millioner kroner.

Dermed er tiden - 12 år i træk - med overskud et overstået kapitel.

- Det er et voldsomt underskud i forhold til vores omsætning på 24 millioner kroner. Det er jeg enig i, lyder det fra BSV-direktør Jesper Schou, der siger om resultatet:

- Vi har igangsat en række initiativer og nødvendige forandringer omkring vores forretningsmæssige setup, der både skal sikre større omsætning og lavere omkostninger, lyder det fra Bjerringbro-Silkeborg-direktøren.

Han håber, at byens erhvervsliv vil bakke op.

- Da vi anser Bjerringbro-Silkeborg som en særdeles vigtig spiller i mange henseender i lokalområdet – måske endda et fyrtårn på visse områder – vil jeg gerne komme med en opfordring til, at hele området bakker op om os i bestræbelserne på, at komme tilbage på det økonomiske »spor«, så vi kan beholde tophåndbolden i området, udtaler administrerende direktør Jesper Schou.

Klubben har i første omgang sikret sig hjælp fra de største samarbejdspartnere, der kommer med fem millioner kroner til at dække underskuddet.