Performance på Badet

PERFORMANCE Billedkunstneren Tina Mariane Krogh Madsen besøger lørdag Kunstcentret Silkeborg Bad og opfører sin performance »Body Interfaces: Environments III« i parken. Body Interfaces er en performance, der knytter sig til det sted, den opføres. Tina Mariane Krogh Madsens mål er at skabe en kritisk rumlig praksis, hvor udvalgte steders historik og karakteristika bliver bearbejdet.