Ny lægefaglig direktør får ansvaret for Silkeborg

Region Midtjylland har ansat en ny lægefaglig direktør for Hospitalsendhed Midt

SILKEBORG Claus Brøckner Nielsen, 57 år, er ansat som ny lægefaglig direktør for Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland.

Den nye direktør kommer fra et tilsvarende job i Region Nordjylland og har tidligere været ledende overlæge på afdeling for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital. Han afløser Michael Bräuner Schmidt, som er blevet lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital. Ansættelsen har altså ikke forbindelse til de seneste fyringer af hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen i Hospitalsenhed Midt.

I dag er Claus Brøckner Nielsen lægefaglig direktør i Region Nordjylland, men på hans CV står også ni år som ledende overlæge på hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Som lægefaglig direktør får Claus Brøckner Nielsen fra sin tiltrædelse 15. oktober andel i ansvaret for driften af 22 afdelinger og centre på fire regionshospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive og medansvar for, at Hospitalsenhed Midt udvikler specialiserede sundhedsydelser, hvor patienterne oplever sammenhæng og høj faglig kvalitet. I alt er der 4.150 ansatte.

- Der bliver fra alle sider stillet rigtigt mange krav til sundhedsvæsenet. Jeg tror, at vejen frem er at vi på hospitalerne tænker »både-og« og uden så mange omsvøb tager ved lære af de ting, der lykkes - og dem, der ikke gjorde, siger Claus Brøckner Nielsen.