Slagter måtte fyre fire unge

Kenneth Husum 

Alt for stive regler, mener brancheorganisation

SEJS Slagterelever er en mangelvare, og slagtermestre satser på, at ungarbejdere får lyst til at komme i lære. Men nogle af dem oplever, at arbejdsmiljøreglerne ødelægger muligheden for at have ungarbejdere.

I slutningen af juni fik Slagter Bo i Sejs besøg af Arbejdstilsynet, som udstedte et strakspåbud mod at have fire unge på 16 år ansat i eftermiddagsjob. Årsagen var, at de unge arbejdede i nærheden af maskiner, som ifølge Arbejdstilsynet udgjorde en sikkerhedsrisiko. Dette til trods for, at maskinerne altid er slukkede om eftermiddagen. Det fortæller FødevareDanmark i en pressemeddelelse .

– Jeg føler mig fuldstændig magtesløs og dømt uden rettergang, siger Bo Berthelsen, indehaver af Slagter Bo.

Han måtte efterfølgende ringe til de fire unge og meddele, at de ikke længere kunne arbejde i hans butik, som han har drevet i 36 år.

Han finder det grotesk, at han har måttet vinke farvel til fire unge, der muligvis kunne være kommende elever i hans butik, når regeringen samtidig taler om at styrke erhvervsuddannelserne.

Og dén undren er han ikke ene om. I Gilleleje er Henrik Schmelling, indehaver af Slagter Schmelling, netop nu ved at sige farvel til tre unge opvaskere af frygt for bøder eller påbud fra Arbejdstilsynet.

– Hvis man gerne vil, at unge skal få smag for et erhvervsfag som eksempelvis slagterfaget, så duer det simpelthen ikke, at reglerne er så hysteriske, som tilfældet er i dag. Jeg tør ikke længere have unge ansat, siger Henrik Schmelling.

Hos Danske Slagtermestre og FødevareDanmark, der er erhvervsorganisation for omkring 700 af landets små og mellemstore fødevareproducenter, ser man med stor alvor på situationen.

– Den rigide håndhævelse af arbejdsmiljøreglerne, som vi var været vidner til på det seneste, er fuldstændig undergravende for den fødekæde af nye elever, som eksempelvis slagterbutikkerne er afhængig af, siger Steen Møhring Madsen, juridisk chef, FødevareDanmark, der nu har bedt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om at gå ind i sagen.