Iraker dømmes til udvisning efter vold i Silkeborg

En irakisk statsborger var blot fire år, da han kom til Danmark. Nu er han idømt udvisning for vold, efter han med en gruppe gik til angreb på to mænd i Silkeborg

SILKEBORG Efter 19 år i Danmark har en ung iraker fra Silkeborg udsigt til at skulle forlade landet.

Onsdag har Højesteret besluttet, at manden skal straffes med seks måneders fængsel og en ubetinget udvisning for et brutalt overfald.

Dog har dommerne valgt at sætte en udløbsdato på indrejseforbuddet. Om seks år kan den i dag 23-årige mand igen sætte sine ben på dansk grund.

Højesterets afgørelse er en gentagelse af den straf, som Vestre Landsret nåede frem til for knap et år siden. Også Retten i Viborg mente i sin tid, at en ubetinget udvisning var den rette sanktion.

Det er da heller ikke første gang, at den unge iraker har fået domme for vold. I to andre tilfælde er han også blevet udvist - dog kun betinget.

Men blandt andet fordi den seneste forbrydelse er begået i prøvetiden for den seneste betingede udvisning, er Højesteret nået frem til, at det denne gang er på sin plads at tildele det røde kort.

- Efter arten og grovheden af såvel hans nuværende som hans tidligere kriminalitet fandt Højesteret efter en samlet vurdering, at ubetinget udvisning med indrejseforbud i seks år ikke var et uproportionalt indgreb, lyder det i dommen.

En tidlig september-morgen
Det var en tidlig morgen i september 2016, at den 23-årige iraker sammen med tre kammerater gik til angreb på to unge mænd på Skoletorvet i Silkeborg.

De to ofre havde været i byen og sad ved 6.30-tiden på en bænk, da irakeren og hans kammerater tog kontakt og søgte en konfrontation.

Det udviklede sig til et regulært voldeligt overfald, og værst gik det ud over en på daværende tidspunkt 28-årig mand.

Han blev blandt andet sparket i hovedet og brækkede desuden sin ene ankel i forbindelse med voldsepisoden. Efterfølgende var han indlagt på sygehuset og måtte opereres for den brækkede ankel.

Også et andet voldsoffer fik flere knytnæveslag i hovedet.

Ingen familie i Irak
Under sagen i Højesteret er det kommet frem, at den 23-årige ikke har nogen familie i Irak, og at han ikke har besøgt landet, siden han forlod det som fireårig.

Ikke desto mindre er argumenterne for udvisning ifølge retten så mange, at de har større vægt end de hensyn, som taler imod udvisning på baggrund af hans stærke tilknytning til Danmark og svage tilknytning til Irak.

Tredje instans
Undervejs i sagen, der er gået fra byret til landsret til højesteret, har der fra dommernes side været overvejende enighed.

I byretten blev overfaldet takseret til fire måneders fængsel og en ubetinget udvisning af Danmark med et forbud mod at rejse ind igen de følgende seks år.

Den unge mand ankede selve strafudmålingen til landsretten. Hans ønske var at få en mildere straf. Udvisningen skulle gøres betinget.

Men landsrettens dommere var ikke til sinds at give den 23-årige iraker flere chancer. Tvært i mod så skærpede de tre landsdommere straffen og fastholdt, at manden skulle udvises af Danmark.

I dag faldt så dom i højeste instans - nemlig højesteret - og manden kan se frem til seks måneders fængsel og et farvel for nu til Danmark.

Af /ritzau/ & Benedikte Storgaard Clausen