Politik på dags-ordenen

FOLKEMØDE Politik er et vigtigt punkt på dagsordenen, når der indkaldes til folkemøde. Sådan er det også på Silkeborg Folkemøde, hvor en stribe politiske foreninger og bevægelser byder ind med flere arrangementer.

Selv om folkemødet har sine lokale rødder plantet i Silkeborg Kommune, fylder det politiske liv i Europa en del på dagsordenen. Foreningerne Vi i Europa og Eurpoabevægelsen lægger op på til debatter, dilemmaspil og quizzer om EU-politik og en debat med flere kandidater til valget til Europaparlamentet.

Men folkemødet handler også meget om nærdemokrati.

Lørdag formiddag er arrangeret en konference om nærdemokrati, hvor lokalrådene i Silkeborg Kommune er inviteret til et dialogmøde med nærdemokratiudvalget.

Der udover er flere politiske partier til stede ved folkemødet for at sætte fokus på demokrati og indfyldelse i Silkeborg Kommune.