Natugler skal bekæmpe rotter i Silkeborg

I Silkeborg Kommune tager man nu nye og mere miljøvenlige midler i brug i kampen mod rotter

SILKEBORG De kolde måneder nærmer sig, hvorfor flere rotter søger ind i huse, hvor der er mad og varme.

Silkeborg Kommune tager nu et nyt middel i brug til rottebekæmpelse - nemlig rotternes naturlige fjende, uglen. I løbet af 2018 bliver der sat 35 uglekasser op på udvalgte steder i kommunen. Håbet er, at de vil tiltrække natuglen.

- Vi ved, at ugler lever af blandt andet rotter og mus. Derfor prøver vi at fremme bestanden af ugler ved at sætte uglekasser op de steder, hvor der kommer mange mennesker og dermed også er en del affald, fortæller ingeniør i Silkeborg kommune, Peter Fabrin.

Indtil videre har Silkeborg Kommune sat 22 uglekasser op rundt om i hele kommunen. Blandt andet ved offentlige badesteder, park- og skovområder, genbrugspladser og renseanlæg. Og ét uglepar er allerede rykket ind i sommerhusområdet Vesterlund i Virklund.

Godt for naturen
Uglekasser er blot et af de giftfrie midler, som Silkeborg Kommune gør brug af for at bekæmpe rotter. Kommunen har nemlig en målsætning om at reducere forbruget af gift så meget som muligt. Og man er godt på vej.

- Siden 2012 har vi minimeret brugen af gift med 25 procent ved at tage alternative midler i brug. Gift er skidt for både naturen og for de rovdyr og rovfugle, der spiser de forgiftede rotter. Hvert år dør flere rovfugle og rovdyr af forgiftning. Derfor har vi hele tiden øje på nye teknologier og tiltag, vi kan bruge til at bekæmpe rotterne uden brug af gift, siger Peter Fabrin.

Stop dem
Det bedste middel til at holde rotter væk er dog ved at forebygge. Kommunen har derfor stort fokus på at sikre private såvel som kommunale bygninger mod rotter. Det handler om at holde gader og stræder rene, renovere kloakker og andre tiltag, der kan holde rotterne væk.

Der er også meget, man som husejer selv kan gøre. En gåtur rundt om huset er første skridt.

- Kig efter sprækker eller revner i huset, hvor rotter kan komme ind. Tjek, at kloakken er tæt, fordi huller kan tiltrække rotter. Og undgå rod på grunden, fordi rotter elsker gemmesteder, siger Peter Fabrin.

På turen rundt er det også en idé at tjekke, at der ikke er noget spiseligt på grunden, som rotterne kan komme til. Har man for eksempel et foderbræt, skal man huske at fjerne det foder, som fuglene ikke har spist, når dagen er omme.

Hvis skaden er sket
Er rotten først kommet indenfor, skal man anmelde det til Silkeborg Kommune med det samme på fangrotten.dk Herefter vil man blive kontaktet af kommunens rottekæmper, og sammen kigges der på, hvordan man bedst bekæmper den brune gnaver.