Virksomhed i Silkeborg i kæmpe-fusion

Søren Nielsen 

Eniig er på vej i en stor fusion med selskab, der dækker Syd- og Sønderjylland. Over 2.500 samles i det nye selskab, der får hovedsæde i Silkeborg

SILKEBORG Bestyrelserne i de to energiselskaber Eniig og SE har indgået en aftale om at fusionere under navnet Norlys a.m.b.a.

Udsigten til betydelige forretningsmæssige synergier og udviklingsmuligheder ligger til grund for beslutningen, som bestyrelserne i begge selskaber har tiltrådt enstemmigt.

Fusionen, der sker ligeværdigt mellem SE og Eniig, er i tråd med begge selskabers strategi om øget branchesamarbejde og konsolidering.

Norlys a.m.b.a. bliver et solidt og markant energi- og teleselskab med ca. 709.000 andelshavere og ca. 2.500 medarbejdere. Det oplyser selskaberne i en fælles pressemeddelelse.

Bestyrelsesformand i SE a.m.b.a., Jens Erik Platz, ser frem til at forene de to selskabers kræfter til gavn for både andelshavere, kunder og medarbejdere:

- Både inden for vores andelshaveraktiviteter og vores kommercielle aktiviteter opnår vi sammen den investeringskraft, der skal til for at sikre øget digitalisering og styrke grøn omstilling i Danmark. Det kræver blandt andet massive investeringer i de kommende år at ombygge det danske el-net til at være katalysator for grøn energi - et stort og vigtigt arbejde, vi som elselskaber har foran os, og som vi løfter bedst ved at slå kræfterne sammen, siger han.

Bestyrelsesformand i Eniig, Jan Skytte Pedersen fra Silkeborg, supplerer:

- En fusion af vores selskaber vil give os en markant markedsposition inden for både energi- og teleområdet. Vores skala, lønsomhed og konkurrencekraft bliver øget, og med det kan vi sikre konkurrencedygtige priser på produkter og services. Det er der behov for, ikke mindst i en telesektor, som er præget af markant konkurrence og hurtig udvikling. Ved fusionen skaber vi et signifikant modspil til de øvrige aktører på markedet, udtaler Jan Skytte Pedersen. Formanden glæder sig blandt andet over, at de to parter som en del af fusionsaftalen vil sikre, at højhastighedsinternet er tilgængeligt for alle ejere ved udgangen af 2023.

Godkendes fusionen, vil Niels Duedahl (SE) blive administrerende direktør i Norlys a.m.b.a., og Martin Romvig (Eniig) bliver viceadministrerende direktør.

Den nye bestyrelsesformand udpeges af SE, og næstformanden udpeges af Eniig. Som en del af fusionsaftalen får koncernen hovedsæde i Silkeborg.

Aalborg bliver center for kommerciel energihandel, Esbjerg for elforsyningen samt Aarhus og Sønderborg for teleaktiviteter - det vil sige internet- og tv-forretningen. Selskabet vil fortsat have en række supporterende lokationer rundt omkring i landet.

Beslutningen om, hvorvidt de to andelsselskaber skal fusionere, bliver truffet af selskabernes repræsentantskaber på ekstraordinære møder den 5. november. Herefter skal konkurrencemyndighederne behandle fusionsanmodningen.