Borgere vil mødes om motorvejsstøj og halprojekt

BUSKELUND Buskelund Lokalråd står bag et borgermøde i Kilden på Buskelundskolen tirsdag aften med et panel af politikere og byplanlæggere. Og ikke mindst en masse debatlystne deltagere.

På dagsordenen er der tre overordnede punkter: En status på motorvejsstøj og trafik, byplanlægning og halprojektet i Buskelund, hvor der lokalt bliver samlet penge ind til ekstra attraktive rammer.

Fire byrådspolitikere stiller op til debat, Jonas Sivertsen (S), Jarl Gorridsen (V), Morten Høgh (V) og Hans Okholm (SF).