Lokalråd i syd: Hvad gør vi for at sikre vores skoler og daginstitutioner?

Udsigten til lav befolkningstilvækst eller endda tilbagegang bliver drøftet på debatmøde i Them

THEM Det gælder vores skoler og dagligvarebutikker!

Sådan lyder et opråb i forbindelse med et møde, som bliver holdt i Toftebjerg - Them Bibliotek og Medborgerhus tirsdag den 6. november.

Her lægger lokalrådene i Gjessø, Them-Salten og Skovlandet (Bryrup, Vinding, Vrads, Katrinedal og Hjøllund), Kommunalpolitisk Forum og Liga Syd op til debat om, hvad der kan gøres for at få befolkningstallet til at vokse i den sydlige del af kommunen.

Den tidligere Them Kommune udgør arealmæssigt næsten 25 procent af storkommunens areal, men kun 8,3 procent af befolkningsunderlaget.

Prognoser viser, at kommunen som helhed forventer en vækst i befolkningstallet på 12,1 procent frem mod 2031, men i den sydlige del af kommunen ser væksten ud til at blive væsentligt lavere, nemlig på kun 2,8 procent. Tallet dækker over en forventet tocifret vækst i Virklund og Gjessø og et svagt plus i Them og Salten, mens der ifølge prognoserne bliver færre borgere i Bryrup og Hjøllund.

Møde-arrangørerne frygter, at børneinstitutioner, skoler og dagligvarebutikker i den sydlige del af kommunen risikerer at få problemer, hvis ikke der gøres noget ved udviklingen, og spørger på debatmødet: Hvad gør vi ved det?

Til at svare på spørgsmålet og komme med inspiration er inviteret fire oplægsholdere. To af dem er byrådspolitikere: Hans Okholm (SF), der er formand for kommunens plan- og vejudvalg, og Søren Kristensen (S), der er formand for børne- og ungeudvalget.

Desuden kommer direktøren for Silkeborg Boligselskab, René Skau Björnsson, og fortæller om, hvad der skal til for at få et boligselskab til at interessere sig for at bygge alternative boliger i den sydlige del af kommunen.

Endelig vil Ole Nørgaard Andersen fra Nørre Snede Byinvest fortælle om boligprojektet Nama Parken i Nr. Snede, hvor der bliver bygget en lang række nye eje- og lejeboliger - langt uden for den nærmeste storbymidte. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem private investorer og et boligselskab.

mette