Styrelse godkender »ulovlige« solcelleanlæg

Søren Nielsen 

Borgmester Steen Vindum (V) er glad for, at den efterhånden langstrakte sag nu er afsluttet

SILKEBORG Energistyrelsen har netop givet dispensation til de fire sidste solcelleanlæg, som Silkeborg Kommune i god tro satte op på taget af Silkeborg Rådhus og tre skoler.

Tilbage i 2011 afsatte Silkeborg Kommune 25 mio. kroner til solcelleanlæg som en del af styrket klimaindsats. Der blev etableret anlæg 40 steder, herunder på skoler.

Lignende tiltag gjorde andre kommuner rundt omkring i landet, men i 2013 blev reglerne for kommunale solcelleanlæg lavet om.

De nye regler betød, at et solcelleanlæg nu blev betragtet som et elværk.

Det medførte, at et solcelleanlæg på taget blev betragtet og skulle drives på samme vis som et stort kommunalt kraftvarmeværk. Solcelleanlægget skulle derfor udskilles i et selvstændigt selskab, og samtidigt skulle den producerede strøm sælges til elnettet frem for at blive brugt i den bygning, anlægget sad på.

Det gav problemer i kommunerne, og i medierne blev anlæggene omtalt som »de ulovlige solcelleanlæg«.

Over flere omgange har Silkeborg Kommune presset på få at få de 40 anlæg godkendt til lokal anvendelse.

Det lykkedes da også løbende at få dispensation til anlæggene, men der manglede altså fire dispensationer.

Nu har Energistyrelsen så meddelt Silkeborg Kommune, at de sidste fire anlæg har fået dispensation. De kan derfor blive siddende.

- Jeg er glad for, at sagen nu er løst. Vi satte anlæggene op i god tro og i tillid til den gældende lovgivning. Vi blev bragt i en urimelig situation, da man pludselig i 2013 ændre fortolkningen af loven og lavede en for lille pulje til dispensation af de anlæg, der allerede var på vej op. Vi har flere gange gjort energiministeren opmærksom på problemet, både i 2014 og igen her i 2018, og jeg er derfor glad for, at Energistyrelsen nu har godkendt alle vores solcelleanlæg, siger borgmester Steen Vindum (V) i en pressemeddelelse.

Silkeborg Kommune har i dag 40 solcelleanlæg på kommunens bygninger, og anlæggene leverer cirka 10 pct. af kommunens eget energiforbrug.