Ordførende bankdirektør Anders Dam. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Jyske Bank tjener mindre – Anders Dam ser fald i konjunkturer

Jakob Munk Schmidt og Søren Nielsen 

Jyske Bank oplever en afbøjning i konjunkturerne. Det ses i resultatet

SILKEBORG Jyske Banks indtjening og resultat faldt i årets første ni måneder. Nedskrivninger på udlån er steget betydeligt.

Det oplyses i dagens regnskab for årets første tre kvartaler.

Banken med hovedsæde på Vestergade er isoleret set kommet ud af tredje kvartal med et overskud før skat på 762 mio. kr.

For årets første ni måneder lander resultatet på 2,544 mia. kroner før skat. For samme periode sidste år var resultatet 3,025 mia. kroner.

Ordførende bankdirektør Anders Dam siger, at banken oplever en afbøjning i konjunkturerne i samfundet. Desuden har banken også måttet nedskrive en del, ligesom regnskabsregler også spiller ind.

Men en stram styring af omkostninger hjælper på resultatet. Banken har således reduceret antallet af stillinger med 700 siden sammenlægningen med BRF Kredit for godt fire år siden.

Bankens aktiekurs er de senere måder faldet markant. Det ærgrer Anders Dam, men markedet er svært, siger han.

Det er bestyrelsens hensigt at indstille et ordinært udbytte på 6,12 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2018 ved den ordinære generalforsamling i marts 2019. Ordinært udbytte for 2017 var 5,85 kr. pr. aktie.

For at bidrage til bankens målsætning om »at være der, hvor kunderne er«, har Jyske Bank i dag lanceret Google Pay til nuværende og kommende kunder. Det er sket i naturlig forlængelse af Apple Pay, som allerede er indført.