Så faldt hugget: Regionen sparer 60 mio. på busserne

Spareplanen er netop vedtaget i Det Midtjyske Regionsråd

REGION MIDT Det midtjyske regionsråd har netop vedtaget spareplanen, der vil reducere regionens tilskud til de regionale busser med 60 millioner kroner om året.

Spareplæanen træder i kraft 1. april 2019, hvor regionen ophører med at finansiere en række ruter - deriblandt rute 112 mellem Silkeborg og Aarhus og 116 mellem Galten og Aarhus.

- Med dagens nødvendige beslutning fremtidssikrer vi den regionale kollektive transport ved at skabe økonomisk balance mellem udgifter og indtægter, siger regionrådsformand Anders Kühnau (S) om spareplanen.

- Samtidigt hjælper vi i en periode med at holde hånden under en række ruter i landdistrikter, der har vist sig at have stor betydning for unge uddannelsessøgende, tilføjer han.

Det drejer sig om syv ruter, der de kommende tre år vil få et samlet tilskud på 5,2 millioner kroner fra regionen. Derefter skal de berørte kommuner selv stå for driften.

Stadig blå busser

Når spareplanen er gennemført, r Region Midtjyllands budget til kollektiv trafik i 2019 på 337,6 millioner kroner.

Dermed vil der også fremover være et veludbygget regionalt rutenet i Midtjylland, siger formanden for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

- Det handler om at sikre en sammenhængende kollektiv trafik, hvor region og kommuner i fællesskab løfter opgaven, hvor serviceniveauet er tilpasset det reelle behov, og hvor der er styr på indtægter og udgifter. Samtidigt er det vigtigt at understrege, at regionen fortsat finansierer et stort rutenet af busser, hvor vi netop løser den regionale opgave og forbinder de større byer på tværs af kommunegrænserne, siger formand for regionsrådets udvalg for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

I forhold til de ruter, der ikke længere finansieres regionalt, er det nu op til kommunerne at afgøre, hvilke af ruterne, de ønsker at videreføre som lokalruter.

sinn