Pile of books with bright covers on white background

Slægtsforskere hører om amtsarkiver

SILKEBORG Tirsdag 13. november får Slægtsforskerne i Silkeborg besøg af Svend-Erik Christiansen, som fortæller om Amtmanden og Amtsarkiverne.

Amtmanden var gennem mange år bindeleddet mellem lokalbefolkningen og kongen/centraladministrationen. Gennem årene har amtmanden haft mange forskellige opgaver. Han har blandt andet været en central person i sager omkring skilsmisser, adoptioner, faderskabssager, underholdsbidrag og navneændringer.

Foredraget finder sted på Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg.