Bud på fremtiden: Borgermøder om outdoor-plan

Gjern/KJELLERUP Vær med til at sætte retning inden for Silkeborg som Danmarks outdoorhovedstad.

Kom med input til nye faciliteter og aktiviteter, og kom med forslag til, hvordan dit lokalområde kan bidrage.

Silkeborg Kommune har besluttet at lave en outdoormasterplan, som skal være rettesnor for det fremtidige arbejde med outdoor. Planen skal beskrive mål for fremtiden - og ligeledes beskrive, hvordan vi når dem.

Derfor inviterer Silkeborg Kommune til dialogmøder om outdoor, så kommunen kan få borgernes input.

Der afholdes borgermøde i Arena Midt i Kjellerup onsdag den 28. november og torsdag den 29. november i Landal Søhøjlandet ved Gjern.