Flere sommerfugle på vingerne i Gjern Bakker

Sanne Helene Højbjerg 

Silkeborg Kommune fører nu »Danmarks bedste Sommerfugle-projekt« ud i livet

GJERN Alle tilladelser er på plads, og Silkeborg Kommune er nu i gang med at omdanne 1,6 hektar rødgranplantage til skovlysning i Gjern Bakker.

Målet er at forbedre leveforholdene for sjældne sommerfugle ved at genskabe et hedemoseområde i kommunens plantage. Et projekt, kommunen har fået 100.000 kroner til, da den i sommer vandt prisen »Danmarks bedste sommerfugleprojekt«.

- Lige nu fjerner vi rødgraner, og herefter vil vi lukke grøfterne for at genskabe områder med fugtig hede. Det giver mere lys, og der vil opstå flere fugtige områder, hvor planter som mosebølle og tranebær trives. Og netop de planter er vigtige for de sjældne sommerfugle, som vi gerne vil have flere af i området, siger Kristoffer Jørgensen, der er biolog ved Silkeborg Kommune.

Gjern Bakker er udvalgt som projektområde, da området indeholder et rigt insektliv med flere sjældne arter. Her er blandt andet registreret seks rødlistede sommerfugle. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet, i fare for at forsvinde eller sjældne.

Fund af sjælden sommerfugl
I løbet af sommeren er bestanden af sommerfugle blevet undersøgt. Man har blandt andet fundet den sjældne bølleblåfugl i Egedalsmosen, som ligger nord for det område, der nu ryddes.

- Bølleblåfuglens larver lever om foråret på netop tranebær og mosebølle, og vi håber, at sjældne sommerfugle som for eksempel bølleblåfuglen vil flytte ind på den genskabte hedemose, når forholdene om nogle år er til det, fortæller Kristoffer Jørgensen.

I løbet af vinteren bliver de fældede træer kørt væk fra plantagen. Grøfterne skal derefter lukkes, og nye skud af især birk og rødgran skal holdes nede de kommende år.

Indtægten fra rydningen vil sammen med præmiesummen på de 100.000 kroner være med til at finansiere sommerfugleprojektet.