Sygemeldte kan måske få penge tilbage

Kenneth Husum 

Sygemeldte kan måske få deres sager genoptaget efter en afgørelse fra Ankestyrelsen

SILKEBORG Sygemeldte, der har fået stoppet udbetalingen af sygedagpenge, kan måske få deres sag genoptaget, lyder det fra Silkeborg Kommune.

Det er en ny principafgørelse på baggrund af en dom i Østre Landsret, der ændrer praksis for, hvornår kommunen kan standse udbetalingen af sygedagpenge.

Afgørelsen fastslår, at kommuner ikke kan standse udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Det vil eksempelvis sige, at kommunen ikke kan komme med en afgørelse 8. februar om, at udbetalingen af sygedagpenge stopper fra 1. februar, fremgår det af kommunens hjemmeside.

Kommunen kan altså ikke stoppe sygedagpengene fra en dato, der ligger før datoen for kommunens afgørelse.

Hvis udbetalingen af sygedagenge er stoppet før den sygemeldte har modtaget en afgørelse, så kan sagen måske blive genoptaget.

Af kommunens hjemmeside fremgår det, at det er op til de sygemeldte selv at tage kontakt til jobcentret om sager, der eventuelt skal genoptages, fordi kommunen ikke selv kan finde frem til sagerne.