Derfor er Resedavej kommet på ghetto-liste

Søren Nielsen 

SILKEBORG På Resedavej og Lupinvej er antallet af beboere opgjort til 1.882 og andelen af indvandrere og efterkommere er på 52 pct.

Ved et forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire nedenstående kriterier desuden er opfyldt.

Uden for arbejdsmarkedet (opfyldt)
Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

På Resedavej og Lupinvej er andelen opgjort til 44 pct. Dermed er kriteriet opfyldt.

Dømte (ikke opfyldt)
Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

Ifølge gennemsnittet skal andelen af beboere overstige 1,98 pct.

På Resedavej og Lupinvej er andelen opgjort til 1,66 pct. Dermed er kriteriet ikke opfyldt.

Uddannelsesniveau (opfyldt)
Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

På Resedavej og Lupinvej er andelen opgjort til 68 pct. Dermed er kriteriet opfyldt.

Indkomst (ikke opfyldt)
Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

På Resedavej og Lupinvej er indkomsten opgjort til 60 pct. Dermed er kriteriet ikke opfyldt.