Hospitalsenhed Midt har fundet ny direktør

43-årige Thomas Balle Kristensen fra Galten er valgt som ny hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Silkeborg hører under

SILKEBORG Valget af en ny direktør for 4.200 ansatte i Silkeborg, Viborg, Hammel og Skive er faldet på cand.scient.pol. , der siden september har været konstitueret i stillingen, og som bor i Galten med sin kone og tre børn.

Thomas Balle Kristensen har stor erfaring med drift og ledelse på hospitaler, og han har tidligere arbejdet som planlægningschef på Aarhus Universitetshospital, administrationschef og chef for byggeri på Regionshospitalet Horsens. Senest har han været hospitalsdirektør i Præhospitalet, som blandt andet står for beredskab, ambulancer og lægebiler i Region Midtjylland.

Det var derfor også et enigt bedømmelsesudvalg, med bred repræsentation af både medarbejdere og ledere fra HE Midt og Region Midtjylland, der har peget på Thomas Balle Kristensen.

- Det har været en god proces i bedømmelsesudvalget, og jeg er godt tilfreds med valget af Thomas. Selvom jeg kun kender Thomas fra kort tids samarbejde, er jeg sikker på, at vi vil få et fortrinligt samarbejde i hospitalsledelsen og med ledere og medarbejdere i hele Hospitalsenhed Midt, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

Besparelser og omstillinger
Hospitalsenhed Midt er i øjeblikket i gang med at gennemføre en række besparelser og omstillinger, som derfor står højt på den nye hospitalsdirektørs opgaveliste. Det samme gør ibrugtagningen af det store akutbyggeri ved hospitalet i Viborg.

- Fremtiden skal bygges på hospitalsenhedens styrkepositioner: De handler blandt andet om det gode samarbejde med kommuner og almen praksis, tilfredse patienter, høj faglig kvalitet og udvikling af effektive, akutte og planlagte patientforløb, siger Thomas Balle Kristensen, der også fremhæver specialfunktioner som rehabilitering af hjerne- og rygmarvsskadede.

Skal finde de gode løsninger
Når det gælder den langsigtede udvikling, peger den nye hospitalsdirektør på nogle udviklingstendenser, som skal styrke sundhedsvæsenets bæredygtighed.

- Vi skal udvikle forholdet mellem patient og sundhedsvæsen, så vi bruger kræfterne, hvor behovet er størst, og hvor vi giver hver enkelt patient de bedste muligheder for at være medvirkende i sit eget behandlingsforløb. Det kræver stærkt samarbejde mellem alle i sundhedsvæsenet og anvendelse af moderne teknologi, mener Thomas Balle Kristensen.

Med så store omstiller foran sig hæfter koncerndirektør Ole Thomsen sig ved, at Thomas Balle Kristensen har et enigt bedømmelsesudvalg bag sig.

- Som ny direktør har han mange store og komplekse opgaver foran sig, og der er ingen tvivl om, at opbakning fra medarbejdere og koncernledelse er vigtig, for at finde gode løsninger, siger koncerndirektør Ole Thomsen, der glæder sig meget til det kommende samarbejde.