Giro 413 kommer til Silkeborg

SILKEBORG Der står Giro 413 på programmet, når Karsten Holm besøger Marienlund Daghjem, Gudenåvej 40 i Silkeborg, onsdag 23. januar sidst på formiddagen.

Overskriften på arrangementet er »Historien om Giro 413«.

Giro 413 har rødder tilbage til 1946, hvor Statsradiofonien, som DR hed dengang, lavede nogle ønskekoncerter, der samtidig var en indsamling til flygtninge. Det var dog først i 1950, der kom Giro 413 i en form, som den vi kender i dag.

Karsten Holm kommer godt omkring i genrerne ved arrangementet på Marienlund - fra Aksel Schiøtz og Gustav Winckler til Bjørn Tidmand, Kim Larsen og Lars Lilholt.

Så Karsten Holm får i dette sangforedrag i høj grad brug for sin store og brede sangerfaring og konservatorieuddannelse.