Se på vinterfugle i Sminge

SMINGE På søndag den 27. januar kan man være med på en tur, hvor der ses på vinterfugle ved Sminge Sø.

Interesserede mødes på p-pladsen ved Allinggårdsvej og besøger derefter fugletårnet ved Sminge Sø. Her kan man - forhåbentligt - se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet.

Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet. Der er selvfølgelig også mulighed for at se skallesluger, hvinænder, troldænder, lille lappedykker, gæs og andre fugle.