Regionsrådet spørger borgerne: Hvor skal fremtidens grusgrave ligge?

Mette Andersen 

Hensyn til miljø er i fokus i ideoplæg til revision af råstofplan. Samtidig vil politikere i Region Midtjylland kæmpe for bedre muligheder for kompensation til hårdt ramte grusgrav-naboer

MIDTJYLLAND Der er brug for grus, masser af grus til byggerier og nye vej i Danmark, men de færreste ønsker at få en grusgrav som nabo med larmende maskiner, tung lastbiltrafik og støvskyer til følge.

Lokalt har naboskabet slået gnister ved grusgravene i Asklev ved Them og Hjøllund, hvor store områder er udlagt til grusgravning i Region Midtjyllands nuværende råstofplan fra 2016.

Nu begynder arbejdet med at revidere planen, og derfor efterlyser regionsrådet ideer og forslag fra borgere, interesseorganisationer, virksomheder, kommuner og staten. Hvor skal fremtidens råstofgrave ligge? Hvordan skal retningslinjerne for indvinding se ud? Og hvad med bæredygtighed og genanvendelse af ressourcer?

Mulighed for kompensation
På grund af de store interessekonflikter mellem naboer og miljøhensyn på den ene side og erhvervslivets, statens og kommunernes behov for råstoffer på den anden vil Region Midtjylland arbejde for bedre muligheder i råstofloven for at kompensere borgere, der kommer i klemme som naboer til en grusgrav.

Det vil dog kræve en ny lovgivning vedtaget af politikerne på Christiansborg.

- Der er desværre nogle eksempler på, at boligejere bliver fanget midt i et råstofgraveområde, og derfor får svært ved at sælge deres ejendom. Vi skal grave efter råstoffer, og vi er nødt til at gøre det der, hvor råstofferne er. Men det er ikke rimeligt, at folk bliver stavnsbundet på den måde uden mulighed for at få kompensation. Det vil vi arbejde for, at gøre Folketinget opmærksomme på, siger Jørgen Nørby (V), der er formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Han understreger, at regionsrådet ønsker en gennemgribende revision af den nuværende råstofplan, for de udlagte graveområder er udlagt for mange år siden.

- Derfor ser vi på, om de områder stadig er de rigtige i forhold til behovet. Samtidigt ønsker vi at inddrage borgerne lokalt, så vi kan hente de nødvendige råstoffer med så få konsekvenser som muligt for mennesker, miljø og klima, siger formand Jørgen Nørby.

Bæredygtighed
I det nu udsendte debatoplæg til en ny råstofplan har regionsrådet desuden fokus på bæredygtighed.

En af intentionerne er, at transporten af råstoffer fra grusgrav til byggeplads skal være så kort som mulig.

I dag bliver de i gennemsnit kørt 60 km på lastbil - med slid på vejene og stor klimabelastning til følge.

- Det skal vi minimere, for eksempel ved at grave tættere på det sted, hvor råstofferne skal anvendes. Samtidig skal vi i det hele taget undersøge, hvordan vi kan tænke i en mere bæredygtig anvendelse af råstofferne, siger næstformand i Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Også efterbehandlingen af graveområder bliver et vigtigt punkt i den nye råstofplan. Erfaring og forskning viser ifølge regionen, at tidligere råstofgrave kan udvikle sig til naturskønne områder med høj biodiversitet.

Nye retningslinjer i råstofplanen skal medvirke til, at det sker, så tidligere råstofgrave skaber værdi for samfundet, når gravearbejdet er slut.