Generations-møde på Rosengård-centret

SILKEBORG Torsdag den 14. februar over middag kan man opleve et generationsmøde mellem højskoleelever og seniorer på Rosengårdcentret

Eleverne fra Silkeborg Højskole kommer nemlig på Rosengårdcentret for at skabe debat på tværs af generationer.

Der er god tradition for generationsmøder, og både under og ældre får rigtig meget ud af at drøfte livets store emner med hinanden. Denne gang er emnet for debatten domme og fordomme, og hvordan vi møder hinanden som mennesker.

Deltagerne bliver delt op i små grupper, der drøfter emner ud fra inspirationsspørgsmål og ud fra et lille oplæg fra en højskolelærer.

Det er gratis at deltage.