EU-debat på Humlechok

SILKEBORG To midt- og vestjyske kandidater til EU-parlamentet, Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet og Erik Poulsen fra Venstre, mødes til debatmøde om europapolitikken på Cafe Humlechok, Nygade 16 i Silkeborg, onsdag 20. februar om aftenen.

Niels Fuglsang, der er vokset op i Thy, er spidskandidat for Socialdemokratiet i Midt- og Vestjylland.

Hans mærkesager er dels en skrappere EU-indsats mod skattely og hvidvask, dels en stærkere indsats for miljø og klima ved at hæve EU’s mål for vedvarende energi.

Erik Poulsens prioritet er de virksomheder og erhverv, som er afhængige af et velfungerende EU - også efter brexit. Han understreger, at Europa er under forandring, og det er vigtigt at styrke Danmarks rolle i EU, for eksempel når det gælder forsvar og bankunion.

Alle er velkomne til mødet - der er fri entré.