Overlæge fortæller om hospitalsarbejdet

SILKEBORG Ældre Sagen har onsdag den 20. februar om eftermiddagen foredrag ved overlæge Ulrich Fredberg, som vil fortælle om regionshospital Silkeborgs pionerarbejde, der involverer nye undersøgelses- og behandlingsmuligheder - alt sammen til gavn for patienterne, og samtidig har det skabt en arbejdsplads med gejst og tværfagligt samarbejde. Foredraget behandler emner som hensigtsmæssigt patientforløb, fleksible indlæggelser for patienter med kroniske sygdomme, forløbet ved akut indlæggelse m.m. Et foredrag, hvor der også bliver tid til spørgsmål.

Foredraget foregår i Medborgerhuset.