Ørnens Dag markeres ved Bøllingsø

Kyndige fuglefolk står klar til at fortælle succeshistorien om havørnen og vise den frem i teleskoper og kikkerter

KRAGELUND Er man heldig, kan man søndag den 24. februar opleve Nordeuropas største vingefang ved Bøllingsø.

Det sker når Dansk Ornitologisk Forening (DOF) afholder Ørnens Dag. På Silkeborg-egnen markeres det ved Bøllingsø nær Kragelund. Udgangspunktet er p-pladsen mellem Bøllingsøgårdvej og Skeldalvej.

Kyndige fuglefolk står klar til at fortælle succeshistorien om havørnen og vise den frem i teleskoper og kikkerter.

Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve havørn over det meste af landet. De prægtige ørne trives i det danske vinterlandskab. DOF’s frivillige ørne-entusiaster har i januar 2019 talt 303 havørne og 7 kongeørne i det danske landskab. Sammenlignet med tidligere år er resultatet af dette års tælling en del lavere, hvilket efter al sandsynlighed skyldes, at tællingerne var præget af dis og tåge. Andre år har resultatet lydt på op mod 400 overvintrende ørne.

Havørnene kan opleves over det meste af landet, mens kongeørnen fortsat har en yderst begrænset, geografisk udbredelse i Danmark. Man må i reglen til Østhimmerland, hvis man vil se en dansk kongeørn.

I 100 år var havørnen udryddet som ynglefugl i Danmark, men nu trives bestanden. I 2017 faldt bestanden ganske vist til 74 par fra 83 par i 2016. Tilbagegangen skyldtes et udbrud af fugleinfluenza, som smittede havørnene gennem deres føde, der bl.a. består af ådsler samt svækkede og syge vandfugle. I 2018 oplevede bestanden dog igen fremgang, da der blev registreret 81 ynglepar, som tilsammen fik 122 unger på vingerne.

Der er ingen tilmelding til arrangementet ved Bøllingsø og alle interesserede er velkomne.