20-årig Silkeborg-pige skal give klimaråd til ministeren

Kenneth Husum 

Ti unge er udpeget til det første Ungeklimaråd

SILKEBORG Den 20-årige Silkeborg-pige Sofie Winge-Petersen skal give klimaministeren råd det kommende år.

Hun er sammen med ni andre unge valgt ud af næsten 400 ansøgere til et nyt Ungeklimaråd.

Det er energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der har taget initiativ til rådet.

Medlemmerne, der er mellem 18 og 29 år, bliver som udgangspunkt udpeget for en etårig periode.

- Den overvældende interesse for Ungeklimarådet har bekræftet mig i, at det er vigtigt, at vi får inddraget de unge i arbejdet med at finde fremtidens klimaløsninger. Det store ansøgerfelt har samtidig givet mig mulighed for at sammensætte et yderst kvalificeret Ungeklimaråd, som jeg forventer mig meget af, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Ministeren har i dag afholdt det første møde med Ungeklimarådet.