Om »Den dobbelte dannelse«

SILKEBORG »Den dobbelte dannelse« er emnet for et foredrag, som cand. theol. og valgmenighedspræst i Herning, Morten Kvist, holder i Silkeborg Højskoleforening mandag 11. marts.

I oplægget til foredraget siger Morten Kvist, at der findes to spor i den danske dannelsestradition, det lærde og det folkelige, som i lang tid ikke havde meget med hinanden at gøre. I kraft af Grundtvigs og Kolds indsats smeltede disse to spor i nogen grad sammen og prægede varigt vores opfattelse af, hvad både uddannelse og dannelse er. Vi er skeptiske over for såvel gold dannelse som snæversynet uddannelse.

Arrangementet holdes i Lunden, Vestergade og er i samarbejde med Folkeuniversitetet.