Soroptimister tager skraldet

Frivillige rydder op ved havnen på lørdag

SILKEBORG Soroptimisterne rykker ud for at rydde op i den indre del af Silkeborg.

Det sker om formiddagen på lørdag den 6. april, hvor soroptimisterne og andre med lyst til at forskønne byen rydder op langs hegn og beplantninger ved havnen og de omliggende gader, så byen kan se præsentabel ud til sommer-sæsonen.

Soroptimisterne håber mange vil komme og hjælpe til. Oprydderne mødes på p-pladsen ved roklubben på Åhavevej, hvor ruterne koordineres og der udleveres affaldsposer, handsker, tænger og gule veste. Efter oprydningen køres affaldet til genbrugspladsen.

- Ved at samle affald gør vi også en indsats for at overholde FN’s Verdensmål - herunder at reducere byernes miljøbelastning og reducere affaldsmængden, lyder det fra Soroptimisterme.

Oprydningen afsluttes med kaffe, kage, sodavand og medaljer til børnene. kh