Frivillige indsamlede halv million kroner til børnebyer

Jesper Rosenquist 

SOS Børnebyerne i Silkeborg har skaffet 500.000 kroner til gavn for børn i Laos og Cambodja

SILKEBORG De sidste fire år har SOS Børnebyerne Danmark haft fokus især rettet mod Laos og Cambodja - to lande, der endnu lider af eftervirkningerne fra Vietnamkrigen.

SOS Børnebyerne Silkeborgs lokalgruppe har været med i denne indsats, og det er lykkedes at indsamle over 500.000 kroner, som er blevet videresendt til en række specifikke projekter i Laos og Cambodja, herunder støtte til SOS-ungdomshuse, en skole og et socialcenter.

Formanden for lokalgruppen i Silkeborg, Gurli Hansen, takker alle silkeborgensere, der har bidraget til indsamlingen.

- Det er dejligt, at vi har kunnet hjælpe så mange forældreløse børn til at få mulighed for selv at kunne skabe sig et værdifuldt liv, hvor de kan hjælpe til med at opbygge deres eget land, siger hun.

Besøgte Laos og Cambodja
Medlemmer af Silkeborg Lokalgruppe har været i Laos og Cambodja for ved selvsyn at se resultaterne af SOS’ arbejde.

De besøgte flere børnebyer i de to lande og blev imponeret over børnenes gejst og den professionalisme, hvormed børnebyerne drives.

Hele oplevelsen var en varm bekræftelse af SOS Børnebyernes motto, at »ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe en«.

Retter blikket mod Etiopen
SOS Børnebyernes indsats i Laos og Cambodja fortsætter, men fremover vil SOS Danmarks fokus være rettet mod Etiopien.

Det er et land med over 90 millioner indbyggere. Gentagen tørke og hungersnød, en langvarig borgerkrig og en grænsekonflikt med det nærliggende Eritrea har haft sin pris.

På trods af den seneste økonomiske vækst og de offentlige bestræbelser på at forbedre børnenes liv, er antallet af forældreløse børn stadig meget højt. Her vil SOS Børnebyerne være med til at give disse børn håb.