Husk det er store hyledag

Kenneth Husum 

Ring ikke til politiet, når sirenerne lyder

SILKEBORG I dag kl. 12 lyder der sirenehyl, når Beredskabsstyrelsen i samarbejde med politiet afprøver sirenevarslingen i hele landet.

Sirenerne afprøves hver nat uden lyd, men én gang om året - den første onsdag i maj kl. 12.00 - afprøves de med fuld lyd.

Afprøvningen sker for at teste hele systemet, men også for at minde befolkningen om sirenernes anvendelse og betydning.

Under afprøvningen er der tre sirenesignaler:

Kl. 12:00 - »Gå inden døre«.

Kl. 12:04 - »Gå inden døre«

Kl. 12:08 - »Faren er forbi«

De to første signaler, der betyder ”Gå inden døre”, er en tone, der stiger hurtigt og falder langsomt igen. Tonen lyder 4 gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.

Det sidste signal, der betyder »Faren er forbi«, er én lang tone, der varer 45 sekunder.

Døve, hørehæmmede og døvblinde bliver varslet samtidigt med øvrige borgere, og den årlige afprøvning er således også en test af sms-varslingssystemet.

Silkeborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke skal ringe til 1-1-2, politi eller brandvæsen, fordi man hører signalet. Man risikerer at blokere for livsvigtige meddelelser til alarmcentralen.