Borgermøde om 95 nye boliger

Kenneth Husum 

SILKEBORG Der er 6. maj borgermøde om planerne for et nyt boligområde mellem Vestre Ringvej og Kjellerupstien.

Planen for området omfatter et nyt boligområde med fem boligstænger med 95 etageboliger lagt ud som en vifte. De nye boliger skal ligge mellem Vestre Ringvej, Kjellerupstien og bebyggelsen på Lysbrovænget og Lysbroengen.

Da byrådet i december besluttede at sende et lokalplanforslag i høring var der bekymring fra beboere i området. Det gik blandt andet på, at området tidligere var udlagt som et rekreativt område.

Mødet finder sted i kantinen på Lysbro Uddannelsescenter.