Kampagne skal give renere vand i søerne

Jesper Rosenquist 

Kampagne skal forebygge, at der kommer miljøskadelige stoffer ud i kommunens søer og vandløb

SILKEBORG »Hjælp fisken« er navnet på den kampagne, der skal gøre grundejere og virksomheder opmærksomme på, at det er forkert at hælde sæbevand, algerens og andet spildevand i regnvandsristen.

Det vand, der hældes i risten, ender nemlig i nærmeste vandløb eller sø uden at blive renset, og det kan have store konsekvenser for naturen, dyrelivet og badevandet.

Det er budskabet fra Silkeborg Kommune, der stå bag kampagnen, der nu kører for anden gang.

Fokus på Silkeborg by
Kampagnen har i år et særligt fokus på Silkeborg by, da næsten alt regnvand i byen ledes til Silkeborg Langsø.

Vandkvaliteten i Silkeborg Langsø er ikke i top, og renere vand vil være godt for både vandmiljøet, dyrelivet og badevandskvalitet. Det fortæller formanden for klima- og miljøudvalget, Claus Løwe Klostergård (AL) i en pressemeddelelse.

- Silkeborg Langsø er en bynær og vigtig sø, da den bruges til mange rekreative formål, herunder badning. Vi kan alle sammen være med til at forbedre vandkvaliteten i søen ved ikke at hælde vand, som indeholder sæberester, olie og kemikalier i regnvandsristen.

- Silkeborg Forsyning arbejder desuden på at reducere tilledning af spildevand til søen, så på sigt får vi forhåbentlig en ren sø midt i byen, hvor vi trygt kan bade, sejle og fiske, og hvor planter og dyr har gode leveforhold, siger han.

Store dele af Silkeborg Kommune er separatkloakeret. Det betyder, at spildevand fra husholdninger og regnvand ledes bort via to forskellige rørsystemer. Spildevand ledes til renseanlægget, mens regnvandet føres direkte ud i naturen.

Kampagnen indebærer, at der meget snart dumper en folder ind ad brevsprækken hos byens grundejere, der opfordrer til at vaske havemøblerne i rent vand uden brug af miljøfarlige kemikalier og køre bilen i vaskehal frem for at vaske den ved regnvandsristen.

Blå fisk
Desuden bliver der malet små blå fisk ved udvalgte regnvandsriste som en påmindelse om, at det altså går ud over fiskene, hvis man hælder spildevand i regnvandsristene.

Kommunens skoleelever får også mulighed for at lære mere om forskellen på spildevand og regnvand. »Hjælp Fisken« er nemlig blevet en del af naturfagscentrets undervisningsmateriale.