Sejs-Svejbæk fejrer sine bakker

Bent Nørgaard 

Det er 100 år siden Sindbjerg og Stoubjerg blev fredet, og det skal markeres

SEJS-SVEJBæK - Sindbjerg og Stoubjerg betyder utroligt meget for os her i området. Der kommer masser af folk hver eneste dag. Når man går en tur her, møder man altid mange, og der er næsten hele tiden nogen på vej op og ned af bakkerne, siger formanden for Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske forening, Kai Laursen.

Den lokalhistoriske forening og Sejs-Svejbæk Lokalråd har derfor besluttet, at det skal markeres grundigt, at det nu er 100 år siden, bakkerne blev fredet.

Det sker med to arrangementer i den kommende tid.

Det første er et møde i Multihuset i Sejs-Svejbæk tirsdag den 28. maj om aftenen. Her vil fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) fortælle om, hvilken betydning fredninger har for vores natur, vores naturoplevelser og om DN’s rolle og opgaver i forbindelse med fredninger.

Der bliver også et indlæg om baggrunden for fredningen af Sindbjerg og Stoubjerg.

Næste arrangement er sidst på eftermiddagen grundlovsdag, den 5. juni, ved mindestenen på toppen af Sindbjerg. Her vil skov- og landskabsingeniør Poul Erik Thystrup fra Silkeborg kommune fortælle om vedligeholdelse af bakkerne og Sejs Hede, og Herman Rasmussen fra lokalhistorisk forening vil fortælle om fredningen.