Pas på kældre: Risiko for lokale skybrud

DMI varsler om risiko for lokale skybrud i store dele af Jylland

SILKEBORG Onsdag bliver en meget våd dag i Silkeborg-området, og tilmed er der risiko for lokale skybrud, hvor der i løbet af kun 30 minutter kan falde mellem 15 og 25 mm regn.

Det er DMI, der udsender varsel om risiko for tordenbyger og lokale skybrud. Derfor skal man være ekstra opmærksom på, at lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. På vejene gælder det om at tilpasse kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene, og man skal ikke køre ud i vand, hvor man ikke kan vurdere dybden.

Varslingen anbefaler, at man tjekker tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær boligen og lukke vinduer og døre.

Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer. Så opfordringen er, at man søger ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Samtidig skal man undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som for eksempel fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.